За нас

Детска градина №20 „Жасминов парк” е общинска собственост. Помещава се в монолитна двуетажна сграда със собствен стил, със самостоятелни занимални и спални за всяка група.Има отделен музикален и физкултурен салон.Към детската градина има филиал, намиращ се в същия двор. Отоплява се с местно парно. Дворът се простира върху площ от 8 декара с обособени детски площадки, катерушки и други съоръжения за игри, с много трева и дървета, жив плет и хубава ограда. Материално-техническата база и в двете сгради  е много добра. Изградена е информационна система за прием на децата свързана с интернет.
Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в 6 групи по възраст. Има предучилищна подготвителна група. За децата се грижат педагогически специалисти и помощен персонал. Педагогическият екип се състои от квалифицирани учители с голям педагогически стаж и висок имидж. Педагозите са отворени към всичко ново и съвременно в предучилищното образование; използват разнообразни иновационни форми на работа с децата и родителите. От 2008година функционира Училищно настоятелство „За нашите деца” при ДГ №20. Обучението по всички образователни направления е съобразено с Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, природен и социален свят, изобразително изкуство, музика и физическа култура.
Допълнителни педагогически дейности, които детската градина предлага по желание на родителите са ранно чуждоезиково обучение по английски език, модерни танци и футбол.
Храненето на децата се извършва в съответствие с всички здравни норми за пълноценно хранене и при спазване на всички нормативни документи.

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре