За нас

 

Детска градина №20 „Жасминов парк” е детско заведение, което е общинска собственост. Функционира от 1945 година. Помещава се в монолитна двуетажна сграда със собствен стил. Има и филиал, построен през 2021г, в същия двор, със самостоятелни занимални и спални помощения за всяка група. Във всяка сграда има отделен музикален/физкултурен салон. Централната сграда се отоплява с местно парно, а филиалът се отоплява на ток с чилър система. Дворът се простира върху площ от 8 декара с обособени детски площадки, катерушки и други съоръжения за игри, с много трева и дървета, жив плет и хубава ограда. Материално – техническата база и в двете сгради е много добра.

Изградена информационна система за прием на децата свързана с интернет.

Детската градина приема деца от 2 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в 1 яслена и 7 градински  групи по възраст. За децата се грижат педагогически специалисти, медицински сестри и помощник – възпитатели. Педагогическият екип се състои от квалифицирани учители с голям педагогически стаж и висок имидж. Педагозите са отворени към всичко ново и съвременно в предучилищното образование. Използват разнообразни и иновационни форми на работа с децата и родителите. Обучението по всички образователни направления е съобразено с Държавните образователни стандарти за предучилищно образование на МОН. Децата изучават български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика и физическа култура.

Допълнителни образователни дейности, които детската градина предлага по желание на родителите са ранно чуждоезиково обучение по английски език, танцова аеробика с музикални и спортни игри и джудо.

Храненето на децата се извършва в съответствие с всички здравни норми за пълноценно хранене и при спазване на всички нормативни документи.

 

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре