Документи

Бюджет за 2024г.

Отчет за бюджета м. 03.2024 г.

План за действие 2024 г. за безопастност на движението по пътищата


Отчет за бюджета м. 12.2023 г

Отчет за бюджета м. 09.2023 г.

Отчет за бюджета м. 06.2023 г.

Отчет за бюджета м. 03.2023 г.

План за действие – Безопастност на движението по пътищата 2023 г.


 

Отчет м. 12.2022 г.

Отчет м. 06.2022 г.

План за действие 2022 г.

Отчет м. 12.2021

Отчет м. 09.2021 г.

Отчет м. 06.2021 г.

Отчет м. 03.2021 г.

Бюджет 2021 г.

План за действие за безопасност на движението по пътищата/БДП/ – 2021 г.

Отчет месец 12.2020 г.

Отчет месец 09.2020 г.

Отчет месец 06.2020 г.

Отчет първо тримесечие 2020г. държавни и местни дейности

Бюджет 2020г. държавни и местни дейности

Правилник за дейността на детската градина на ДГ 20

Стратегия за развитие на ДГ 20 – 2016-2020

БЮДЖЕТ 2019 ДГ 20

Отчет за бюджета – Първо тримесечие

Отчет за бюджета – Второ тримесечие

Отчет за бюджета – Трето тримесечие

Отчет за бюджета- Четвърто тримесечие

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре